Nieuws • 17 augustus 2020: de praktijk is verhuisd van Jirnsum naar Heerenveen.
 • 11 januari 2019: Christien Klein: ‘Australische commissie misleidde publiek jarenlang over homeopathie’, klik hier voor het artikel.
 • Vanaf 25 mei 2018 is de Europese wet  GDPR “Europese General Data Protection Regulation” in werking. In Nederland is dat beschreven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG").
 • Onder het tabblad praktijk staan de richtlijnen tav 'Uw Privacy'  beschreven. welke gegevens ik nodig heb om voor uw behandeling of de behandeling van uw minderjarig kind en voor mijn administratie.  Uw toestemming daarvoor is onderdeel van de behandelingsovereenkomst of zal aan de bestaande behandelingsovereenkomst worden toegevoegd. Nadere informatie kunt u vinden via de volgende links:
 • U kunt meer informatie vinden bij de rijksoverheid over de WGBO op de website: www.dwangindezorg.nl/rechten/wetten/wgbo. De rijksoverheid geeft uitleg over de AVG (Project Algemene Verordening Gegevensbescherming) op deze website https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/avg . Meer info over de AVG kunt u ook vinden op de website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg


 • 23 November 2017: In Indiase apotheken mogen voortaan homeopathische geneesmiddelen over de counter worden verkocht. Klik hier voor het artikel op de website van NVKH of klink hier voor het artikel op India Today.
 • 23 januari - 3 februari 2017: Ik ben samen met 5 collega's naar India geweest om 2 weken in opleiding te gaan bij dr. Vijayakar. De methodiek 'Predictive Homoeopathy' waarmee ik werk is in India op hoog niveau ontwikkelt en toegepast. Een zeer leerzame en inspirerende reis als mens en homeopaat die ik mee neem in de praktijkvoering.
 • 19 oktober 2016: Nederlandse experts willen ons doen geloven dat 650.000 volwassenen in Nederland aan ADHD lijden en zo snel mogelijk aan de pillen moeten. Maar hoe komen ze tot deze conclusie? Uit een geheim Europees rapport blijkt dat het ADHD-medicijn voor volwassenen niet is goedgekeurd. Het heeft te veel gevaarlijke bijwerkingen. Maar rapport of niet; de verkoop gaat gewoon door. Aart Zeeman over hoe een stoornis bij onze kinderen, ook een probleem voor onze volwassenen moest worden. via de link: http://tvblik.nl/brandpunt/19-oktober-2014
 • juni 2014: Hoe werkt homeopathie? Via de link  aan de rechterkant tref je een uitgebreide documentaire uit Duitsland aan van ca 30 min. waarin de werking van homeopathie en homeopatische middelen helder wordt uitgelegd en dat reguliere geneeswijze en homeopathie elkaar goed kunnen aanvullen om te komen tot een waardevolle vorm van complementaire zorg.
 • 10 mei 2014: Homeopathie werkt en homeopatische middelen werken. In het Friesch Dagblad van 10 mei 2014  staat beschreven dat de vraag niet is of het werkt, maar hoe? Er wordt gerefereerd naar dr. Stephan Baumgartner van de Universiteit van Bern en de positieve proeven op Eendenkroos met arsenicum. Tevens is te lezen dat niet minder dan de helft van de Duitse bevolking homeopatische middelen gebruikt. Lees hier het artikel via de site van nvkh.
 • 7 oktober 2013: Natuurgeneeskunde is door het Senaat in de Verenigde Staten van Amerika geaccepteerd door het ondertekenen van de resolutie. In de resolutie wordt de waarde erkent van natuurkundige medicijnen als een veilige, effectieve en betaalbare vorm van zorg. To recognize the value of naturopathic medicine in providing safe, effective, and affordable health care. Lees de resolutie of het artikel op de site van keuzevrijheid.nl. In Canada zijn sinds 2004 al vele homeopathische middelen door de autoriteiten (Health Canada) geaccepteerd als een veiliige vorm van zorg en mogen derhalve via diverse kanalen op de markt worden gebracht.
 • 12 juli 2013: Deense leerlingen van een middelbare school ontdekten tijdens een biologie-experiment dat wifi-straling ervoor zorgt dat tuinkers minder hard groeit, of zelfs helemaal niet ontkiemt. Lees hier het artikel op de site van Quest.
 • 15 februari 2012: Eind 2011 is een report verschenen van de Zwitserse overheid waarin de effectiviteit en betaalbare vorm van homeopathische behandelingen wordt omschreven. Health journalist Dr. Dana Ullman heeft hier een aantal artikelen over geschreven, zoals in de Huffpost van februari 2012. Dr. Ullman beschrijft o.a. dat er steeds meer wetenschappelijke onderbouwing wordt gevonden voor de werking van homeopathische behandelingen. Lees hier het artikel in de Huffpost of op de site good-health.
 • 4 juli 2010: Professor Luc Montagnier, een Franse viroloog die de Nobelprijs heeft gewonnen vanwege zijn ontdekking van het verband tussen HIV en aids, heeft een wetenschappelijke basis ontdekt voor homeopathie. Lees hier een artikel op de site van medischdossier.org.


Nieuws