Behandeling


HET HOMEOPATISCH CONSULT


Ik werk aan de hand van een specifieke methodiek, genaamd Predictive Homoeopathy. Het is een gedegen methode om in kaart te brengen, wat iemands aanleg/ constitutie is, welke klachten er op mentaal emotioneel en lichamelijk vlak zijn of zijn geweest door de jaren heen en te zoeken naar de oorzaak van de klachten die er zijn.


In het eerste homeopathisch consult  staat centraal:


1) in kaart brengen van je aanlegfactoren, wie ben je in aanleg...

2) het maken van een tijdslijn waarin we in kaart brengen welke klachten en nu zijn maar ook hoe jou afweersysteem zich van de geboorte tot op heden heeft ontwikkeld en welk situaties impact op je hebben gehad.

3)wat is de oorzaak van je klachten... wat heeft jou verstoord, hoe uiten  de klachten zich bij jou .


Op basis van de bovenstaande informatie ga ik  kijken   hoe we daar middels de inzet van een homeopatisch middel weer positieve verandering in aan kunnen brengen.     Dit gaat vaak gepaard met een bewustwordingsproces en het is samen   zoeken naar de ingang tot verbetering.


Vervolg

Na inname van het homeopathisch middel wordt via de telefoon of mail intensief gevolgd hoe het met je gaat. Meestal is er na een week  contact. Zo nodig eerder. Na vier tot zes weken wordt een vervolgconsult gepland waarbij gekeken wordt naar de veranderingen in de klachten. Aan de hand daarvan wordt het vervolg van de behandeling bepaald. De lengte van een homeopathische behandeling is afgestemd op de persoon en wordt daarom in afstemming met jou bepaald. Gemiddeld duurt een behandeling tussen de 3 en 7 consulten. Afhankelijk van de behoefte van de patiĆ«nt langer.