Homeopathie

WAT IS KLASSIEKE HOMEOPATHIE

Klassieke homeopathie is een natuurlijke geneeswijze gebaseerd op de uitvinding en ervaring dat een ziekte kan worden genezen door een homeopathisch middel in te nemen waarvan de symptomen sterk lijken op de ziekte of klachten van de patient. Door het innemen van een homeopathisch middel krijg je een prikkel die sterk lijkt op de natuurlijke ziekte/ het klachtenpatroon en je reageert op de toegediende prikkel. Het lichaam herstelt daarmee zelf de balans. Homeopathie helpt je dus van binnenuit jezelf te genezen. Homeopathische middelen kunnen van plantaardige, dierlijke of minerale oorsprong zijn en worden qua intensiteit en werking afgestemd op jouw specifieke klachten en persoonlijkheid. Samuel Hahnemann, arts 1755-1843, heeft het werkingsprincipe van de homeopathie ontdekt en met hem hebben velen deskundige homeopatisch artsen en klassiek homeopaten deze vorm van geneeskunst  tot op de dag van vandaag verder ontwikkeld.


Ziek zijn

Ziekte wordt in de homeopathie beschouwd als een disbalans in een persoon als geheel. Fysieke klachten en mentaal emotionele klachten hangen met elkaar samen. Het lichaam vertelt door middel van symptomen dat er iets aan de hand is. Het is de taak van de homeopaat om samen met jou te kijken naar de oorzaak, de bestaansgrond van je klachten en hoe de klachten zich bij jou uiten, om daar weer verandering in aan te brengen. Symptomen worden dus niet onderdrukt of bestreden, maar als aanknopingspunt gebruikt. Je lichaam geeft je die signalen niet voor niets.


Gezondheid

Gezondheid wordt in de homeopathie beschouwd als het vrij zijn van blokkades die het welbevinden in de weg staan. In de meest ideale situatie heb je dan geen klachten meer.  Het wil niet altijd zeggen dat je geen enkele klacht hebt. De wijze waarop je je klacht ervaart kan ervoor zorgen dat je je ondanks een klacht of ziekte wel vrij en gezond kan voelen.


Maatwerk

Klassieke homeopathie is maatwerk omdat ieder mens uniek is en dus ook ziekte of disbalans zich bij ieder mens op een individuele manier laat zien. In de behandeling wordt gekeken naar wie je bent en hoe de klachten zich bij jou uiten. De klassiek homeopaat zal op zoek gaan naar het  geneesmiddel dat past bij jouw situatie en klachten. Je eigen ervaring telt! niet de therorie, alleen jij kunt ervaren of je echt verder geholpen bent.


Resultaat van behandeling

Mensen reageren verschillend op de behandeling. In een acute situatie kan iemand binnen enkele minuten reageren op een homeopatisch middel. Bij chronische klachten hangt de reactie op de behandeling af van verschillende factoren, zoals de lengte van het bestaan van de klacht, de diepte van de klacht, iemands reactiekracht en ook of er veel onderdrukkende medicatie is gebruikt of wordt gebruikt. Reguliere medicatie kan gebruikt worden in combinatie met homeopatische medicatie. Daar wordt de behandeling op afgestemd. 


Wanneer de homeopaat het passende middel voorschrijft dan zul je merken dat;

- De klachten verdwijnen of verminderen

- De algehele weerstand stijgt waardoor je minder snel ziek wordt of sneller hersteld

- Je meer energie hebt en houdt

- Je voelt je lichamelijk en mentaal emotioneel sterker en stabieler

- Je merkt da je in de flow komt van je eigen leven en dat je je gaat richten op wat bij jou past in dit leven. 


Onvoldoende resultaat

Soms komt het voor dat ik de ingang tot verbetering of genezing van je klachten niet kan vinden. Wanneer ik merk dat er onvoldoende vooruitgang is, zal ik dit met je bespreken. Je bent ten alle tijde vrij om de behandeling te beƫindigen of ervoor te kiezen samen verder te zoeken naar een andere ingang tot behandeling.


Homeopathie zweverig?

Homeopathie is in de eerste beleving van velen een zweverige manier van genezen, alsof je erin zou moeten geloven. Ik geef bij mijn patienten aan: 'Geloof er niet in, maar ervaar zelf wat de impact van de behandeling op je oorsprongkelijke klachten is.' Klassieke Homeopathie heeft een wetenschappelijke grondslag. Namelijk dat  er gebruik wordt gemaakt van middelen waarvan exact bekend is welke gezondheidsklachten ze kunnen oproepen en genezen. Er zijn door de eeuwen heen proevings gedaan op gezonde mensen. Deze informatie wordt nauwkeurig bijhouden en ge-update. Wanneer een ziek persoon een middel inneemt waarvan het klachtenbeeld zeer sterk lijkt op zijn of haar klachten kan het die klachten genezen. Dat principe is de grondslag binnen de homeopathische geneeskunst en heet het similia principe.


Wetenschap

De reden dat Homeopathie niet als wetenschappelijk wordt beschouwd, heeft er onder andere mee te maken dat deze geneeswijze maatwerk is. Iedere patiƫnt met hoofdpijn zal een ander geneesmiddel kunnen krijgen, omdat de hoofdpijn zich anders uit bij die persoon. In de reguliere geneeskunde weet men wanneer iemand paracetamol gebruikt dat het medicijn bij een groot deel van de mensen de hoofdpijn onderdrukt. Men weet hoe het werkt bij de grote massa, dat is wetenschap. De oorzaak van de hoofdpijn wordt echter niet aangepakt waardoor, zeker wanneer er sprake is van chronische hoofdpijn, deze telkens terugkeert.


Een ander argument waardoor Klassieke Homeopathie als niet wetenschappelijk wordt beschouwd, is dat men nog niet  heeft kunnen vastleggen en begrijpen wat er precies gebeurd bij de bereiding en inname van een  homeopatisch geneesmiddel. Wanneer een homeopatisch middel wetenschappelijk onderzocht wordt, lijkt daar niets van de oorsprongkelijke stof in te zitten en dus wordt het door vele wetenschappers beschouwd als onzin. Vroeger dachten mensen dat de wereld plat was en dat alleen wat wij met het oog konden waarnemen de waarheid was. Later bleek de wereld rond te zijn en alles te bestaan uit atomen en moleculen. Het werkingsprincipe van de homeopathie bevindt zich op energieniveau en dat is  moeilijk vast te leggen. Toch zijn er vele onderzoeken gaande, onder andere nanotechnologisch onderzoek die aangeven dat er nog daadwerkelijk stof terug te vinden is. Er wordt steeds meer bekend wat we nu nog niet weten. 

 

Waarom klassieke Homeopathie?


  • Uitgebreide tijd en aandacht om het verband in uw klachten in kaart te brengen
  • Geschikt voor mensen van alle leeftijden
  • Mentaal, emotioneel en fysieke klachten in samenhang behandelen
  • Individuele behandeling op maat
  • Geen symptoombestijding met sterk werkende chemische middelen, maar een zachtaardige aanpak gericht op de oorzaak van de klacht
  • Opbouw van uw weerstand zodat u beter bestand bent tegen invloeden van binnenuit en buitenaf
  • Effectief op korte en lange termijn
  • Middelen van natuurlijke oorsprong