Links

Links


Beroepsvereniging NVKH

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH). Dit is een erkende beroepsvereniging met een keurmerk waardoor u weet dat een homeopaat die hier is toegelaten een gedegen 6 jarige opleiding heeft gevolgd.


Koepelorganisatie RBCZ

Het Register beroepsbeoefenaren complementaire zorg is een register waar alle beroepsbeoefenaren werkend in de complemntaire zorg die voldoen aan de criteria gesteld door de wet en beroepsorganisatie in geregistreerd zijn. Elk lid is onderhevig is aan het tuchtrecht van de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). Ik ben als homeopaat  erkend als lid van de RBZC, dit houdt voor u als patient 


Academie voor Klassieke Homeopathie

Ik heb mijn beroepsopleiding met veel plezier gevolgd aan de Academie Voor Klassieke Homeoapthie (AVHK) te Zwolle. Mocht je daarin geinterresseerd zijn dan kun je op de website van de opleiding veel informatie vinden. Ik wil ook altijd iets vertellen over mijn ervaringen.


Keuze vrij bij mij

Voor mij is het belangrijk dat iedereen altijd welkom is in mijn praktijk ongeacht religeuze achtergrondm huidskleur, medische status ect. 


Vaccineren

Steeds meer ouders denken kritisch na over het vaccineren van hun kinderen. Is het wel zo gezond? Zijn er alternatieven? Wat zijn de voor- en nadelen van vaccineren of niet vaccineren?

Ik vind het belangrijk dat ouders goed op de hoogte zijn van voor- en nadelen en op basis daarvan een bewuste keuze maken die past bij hun kind, zienswijze en visie op gezondheid. Op vaccinvrij.nl kunt u informatie vinden van een deskundige die veel heeft uitgezocht en gebundeld op dit gebied. Op de site van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Millieu (RIVM) en de Vereniging voor Kritisch Prikken kun je nadere informatie vinden.